oondi | Gratis artikels. Schrijf tegen betaling.


Oondi erkent dat privacy belangrijk is. In dit document wordt beschreven welke soorten persoonlijke informatie wij ontvangen en verzamelen wanneer u gebruikmaakt van diensten van oondi, en welke maatregelen wij onder meer nemen om informatie te beveiligen.

Verzameling van informatie

 • Oondi verzamelt persoonlijke informatie wanneer u zich voor een oondi-dienst registreert of dergelijke informatie anderszins vrijwillig verstrekt. Wij kunnen persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld, combineren met informatie van andere diensten van oondi of derden om het gebruiksgemak voor u te vergroten. Daaronder valt ook het aanbieden van informatie op maat.
 • Oondi maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u oondi-diensten gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.
 • Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers van oondi automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw zoekvraag.

Gebruik van deze informatie

 • Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren, met inbegrip van diensten die informatie op maat en reclame tonen.
 • Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de technologieën en diensten van oondi te laten functioneren en te verbeteren.
 • Wij kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie delen met derden.
 • Wanneer wij de verwerking van uw persoonlijke informatie uitbesteden aan derden, eisen wij dat zij zich aan ons Privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen houden.
 • In bepaalde, beperkte omstandigheden kunnen wij ook informatie met derden delen, onder meer om medewerking te verlenen in geval van een juridische procedure, om fraude of dreigende schade te voorkomen, en om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te waarborgen.
 • Oondi verwerkt persoonlijke informatie op servers in Nederland en in andere landen. In sommige gevallen verwerken wij persoonlijke informatie op een server die zich niet in uw eigen land bevindt.

Uw keuzemogelijkheden

 • Voor zover redelijkerwijs mogelijk bieden wij u bepaalde keuzemogelijkheden wanneer wij u om persoonlijke informatie vragen. Meer informatie over uw keuzemogelijkheden kunt u vinden in de handleiding(en) met betrekking tot specifieke diensten.
 • U kunt weigeren om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken en/of u kunt uw browser alle cookies laten weigeren, maar het kan gebeuren dat sommige van onze opties of diensten hierdoor niet goed functioneren.
 • Wij spannen ons te goeder trouw in om u desgevraagd de gelegenheid te bieden uw persoonlijke informatie in te zien en dergelijke gegevens – indien ze onjuist zijn – te corrigeren of te verwijderen, voor zover redelijkerwijs mogelijk.